Welkom bij de Antwerpse Oud-Papier Centrale

AOPC is een toonaangevend recyclingbedrijf in Hoboken, dat gespecialiseerd is in de vernietiging van bedrijfsgebonden papierafval en de verwerking van afvalpapier uit de grafische sector.

*** Je hebt minstens Flash 9 nodig om dit te kunnen bekijken ***
Controleer uw versie.